W jednym z projektów w C# realizowałem rejestrację i walidację licencji, która musiała być szyfrowana i odszyfrowywana za pomocą klucza w dowolnej liczbie bitów. Problem z pozoru prosty nie był taki do końca. Po zrealizowaniu projektu klient poprosił mnie aby algorytm, który generuje klucz licencji był generowany za pomocą PHP a nie C# jak było na początku. No cóż.. zakasałem rękawy i do roboty :)

Poniżej przedstawię klasę XorEncrypter, która szyfruje elementy wejściowe i umożliwia wygenerowanie zaszyfrowanego ciągu dowolnej wielkości kluczem. W kolejnym poście przedstawię klasę działającą w sposób odwrotny.

<?php

/**
 * @author Mateusz Manaj
 * @company Firma Softgraf
 * @see http://www.mateuszmanaj.pl/post/9,szyfrowanie-danych---xorencrypter.html
 */

class XorEncrypter
{
  private $_b64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijk.mnopqrstuvwxyz-123456789+/=";

  public function Encrypt($key, $data)
  {
    $keypos = 0;
    $binarydata = "";

    $key = base64_encode($key);
    $data = base64_encode($data);

    for($i=0; $i<strlen($data); $i++)
    {
      $xor = (ord($data[$i]) ^ ord($key[$keypos])) + strlen($key);
      if(++$keypos >= strlen($key))
      {
        $keypos = 0;
      }

      $binarydata .= $this->DecToBin($xor, 8);
    }

    $m = 0;
    $cipher = "";

    for($i=0; $i<strlen($binarydata); $i+=4)
    {
      $v = bindec(substr($binarydata, $i, 4));
      $cipher .= $this->GetB64FromN(((int)$v * 4) + $m);
      if(++$m > 3)
      {
        $m = 0;
      }
    }

    return $cipher;
  }

  private function DecToBin($val, $len)
  {
    $bin = decbin($val);
    $div = $len - strlen($bin);

    if($div <= 0) return $bin;

    $nBin = "";

    for($i=1; $i<=$div; $i++)
		{
			$nBin .= "0";
		}

    $nBin .= $bin;

    return $nBin;
  }

  private function GetB64FromN($n)
  {
    if($n > strlen($this->_b64)) return "=";
    return $this->_b64[$n];
  }
}

$xor = new XorEncrypter();
$key = "78b7fce3e50d14e2e3452a285daa871a";
$code = $xor->Encrypt($key, "Mateusz Manaj#Softgraf#ul.Pogodna 123#Katowice");
echo "Your key is:".$key."
"; echo "Your license code is:".$code; ?>

Zmienna członkowska $_b64 przechowuje wszystkie dostępne znaki szyfru.
Metoda DecToBin – własna implementacja translacji liczby dziesiętnej na binarną, na podstawie funkcji PHP decbin.
Metoda GetB64FromN zwraca element o numerze podanym w parametrze; np. $n = 3 zatem zwrócony zostanie 3 element z ciągu w zmiennej $_b64.

<?php
$xor = new XorEncrypter();
$key = "78b7fce3e50d14e2e3452a285daa871a";
$code = $xor->Encrypt($key, "Mateusz Manaj#Softgraf#ul.Pogodna 123#Katowice");
echo "Your key is:".$key."
"; echo "Your license code is:".$code; ?>

Zmienna $key przechowuje dowolnej długości klucz szyfrujący. W tym przypadku posługuję się 32-bitowym hashem.
W metodzie Encrypt podajemy klucz – $key oraz dowolny ciąg znakowy, który chcemy zaszyfrować – $data.

W rezultacie powinniśmy otrzymać coś takiego:

Your key is:78b7fce3e50d14e2e3452a285daa871a
Your license code is:QZWnUpiXQBmbMhOzYtanMhS7QNK/oNK/UhanQhaTUtivMtebQBqPQtO3I9anMNOHUhSDkNaXYdmLI9eHQNOzkxiHMNarU.OzI9efQBWLI9OjQhSbUZmLUpK3QNOHkte3

Pozdrawiam :)